ટાટા મોટર્સે 16.49 લાખ રૂપિયામાં લોન્ચ કર્યું Nexon EV Max નું નવું XM વેરીએન્ટ, આપશે 453 કિમીની રેન્જ

ટાટા મોટર્સે 16.49 લાખ રૂપિયામાં લોન્ચ કર્યું Nexon EV Max નું નવું XM વેરીએન્ટ, આપશે 453 કિમીની રેન્જ