ટાટા મોટર્સે ભારતમાં શરુ કરી ઇલેક્ટ્રિક ટ્રક Ace ની ડિલીવરી, કિંમત 9.99 લાખ રૂપિયાથી શરુ, આપશે 154 કિમીની રેન્જ

ટાટા મોટર્સે ભારતમાં શરુ કરી ઇલેક્ટ્રિક ટ્રક Ace ની ડિલીવરી, કિંમત 9.99 લાખ રૂપિયાથી શરુ, આપશે 154 કિમીની રેન્જ