આદર જૈન સાથેના બ્રેકઅપના સમાચાર બાદ તારા સુતરિયાએ શેર કરી ગ્લેમરસ તસ્વીરો