તમિલનાડુમાં બિહારીઓ વિરુદ્ધ હિંસા અને મારપીટનો ફેક વિડીયો પોસ્ટ કરનાર યુટ્યુબર મનીષ કશ્યપે પોલીસ સ્ટેશનમાં કર્યું સરેન્ડર, ઈઓયુ કરશે પુછપરછ

તમિલનાડુમાં બિહારીઓ વિરુદ્ધ હિંસા અને મારપીટનો ફેક વિડીયો પોસ્ટ કરનાર યુટ્યુબર મનીષ કશ્યપે પોલીસ સ્ટેશનમાં કર્યું સરેન્ડર, ઈઓયુ કરશે પુછપરછ