અજય દેવગણની ફિલ્મ ‘ભોલા’ માંથી તબુનું ફર્સ્ટલૂક પોસ્ટર રિલીઝ, પોલીસ ઓફિસરની ભૂમિકામાં જોવા મળી