સુશાંત સિંહ કેસમાં પોસ્ટમોર્ટમ રૂમમાં હાજર વ્યક્તિએ કર્યો ખુલાસો: કહ્યું- ‘સુશાંતે સુસાઇડ નથી કર્યું, તેનું મર્ડર થયું છે, લાશને જોતાં જ સમજી ગયો હતો, પરંતુ સિનિયર્સે ચૂપ કરી દીધો હતો’

સુશાંત સિંહ કેસમાં પોસ્ટમોર્ટમ રૂમમાં હાજર વ્યક્તિએ કર્યો ખુલાસો: કહ્યું- ‘સુશાંતે સુસાઇડ નથી કર્યું, તેનું મર્ડર થયું છે, લાશને જોતાં જ સમજી ગયો હતો, પરંતુ સિનિયર્સે ચૂપ કરી દીધો હતો’