દિગ્વિજય સિંહે સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું- ‘આજદિન સુધી તેનો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી’, કોંગ્રેસે દુરી બનાવતા કહ્યું- ‘આ તેમના અંગત મંતવ્યો છે, પાર્ટીના નથી’

દિગ્વિજય સિંહે સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું- ‘આજદિન સુધી તેનો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી’, કોંગ્રેસે દુરી બનાવતા કહ્યું- ‘આ તેમના અંગત મંતવ્યો છે, પાર્ટીના નથી’