સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી લાલુપ્રસાદ યાદવને મળી મોટી રાહત, હાઈકોર્ટે આપેલી જામીન રદ્દ કરવાની માંગ વાળી CBIની અરજી પર સુનાવણી ટળી, હવે ઓક્ટોબરમાં થશે સુનાવણી

સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી લાલુપ્રસાદ યાદવને મળી મોટી રાહત, હાઈકોર્ટે આપેલી જામીન રદ્દ કરવાની માંગ વાળી CBIની અરજી પર સુનાવણી ટળી, હવે ઓક્ટોબરમાં થશે સુનાવણી