રાજકોટમાં રખડતાં ઢોરોનો ત્રાસ: 8 દિવસમાં બીજી ઘટના, બાઈક પર જતાં 2 મહિલા પોલીસને લીધાં અડફેટે, ગંભીર ઈજાઓ થતા હોસ્પિટલમાં દાખલ

રાજકોટમાં રખડતાં ઢોરોનો ત્રાસ: 8 દિવસમાં બીજી ઘટના, બાઈક પર જતાં 2 મહિલા પોલીસને લીધાં અડફેટે, ગંભીર ઈજાઓ થતા હોસ્પિટલમાં દાખલ