શેરબજારમાં એકધારી રેકોર્ડબ્રેક તેજી બાદ 415 પોઇન્ટનો કડાકો; સોનામાં 600 તથા ચાંદીમાં રૂા.1200નો તોતીંગ ઉછાળો

શેરબજારમાં એકધારી રેકોર્ડબ્રેક તેજી બાદ 415 પોઇન્ટનો કડાકો; સોનામાં 600 તથા ચાંદીમાં રૂા.1200નો તોતીંગ ઉછાળો