હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં ફુલ સ્પિડે આવતી કારે બાઈકને ટક્કર મારી 4 કિમી સુધી ઢસડી, વિડિયોમાં રોડ પર તણખા થતા જોવા મળ્યા