ન્યૂયોર્કના શેર બજાર ડાઉ જોન્સે આપ્યો અદાણી ગ્રુપને ઝટકો, પોતાના ઇન્ડેક્સમાંથી હટાવશે અદાણી એન્ટરપ્રાઈસીસના શેર, NSEએ પણ F&O પર લગાવી રોક

ન્યૂયોર્કના શેર બજાર ડાઉ જોન્સે આપ્યો અદાણી ગ્રુપને ઝટકો, પોતાના ઇન્ડેક્સમાંથી હટાવશે અદાણી એન્ટરપ્રાઈસીસના શેર, NSEએ પણ F&O પર લગાવી રોક