સાઉથ આફ્રિકાના ઓલરાઉન્ડર ડ્વેન પ્રિટોરિયસે 33 વર્ષની ઉંમરે લીધી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી નિવૃતિ, ટી20 લીગ પર કરશે ફોકસ

સાઉથ આફ્રિકાના ઓલરાઉન્ડર ડ્વેન પ્રિટોરિયસે 33 વર્ષની ઉંમરે લીધી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી નિવૃતિ, ટી20 લીગ પર કરશે ફોકસ