અમેરિકામાં વ્હાઇટ હાઉસના બેરિયર સાથે ટ્રક અથડાવાની ઘટનાના 4 દિવસ પછી બ્રિટિશ પીએમ ઋષિ સુનકના ઘરના દરવાજે ઘુસી કાર, આરોપી ગિરફ્તાર

અમેરિકામાં વ્હાઇટ હાઉસના બેરિયર સાથે ટ્રક અથડાવાની ઘટનાના 4 દિવસ પછી બ્રિટિશ પીએમ ઋષિ સુનકના ઘરના દરવાજે ઘુસી કાર, આરોપી ગિરફ્તાર