અમેરિકાની સિલિકોન વેલી બેંક બંધ: નાણાકીય કટોકટી શરૂ થયા પછી યુએસ રેગ્યુલેટર્સે લીધો મોટો નિર્ણય, વિશ્વભરના શેરબજારોમાં હલચલ

અમેરિકાની સિલિકોન વેલી બેંક બંધ: નાણાકીય કટોકટી શરૂ થયા પછી યુએસ રેગ્યુલેટર્સે લીધો મોટો નિર્ણય, વિશ્વભરના શેરબજારોમાં હલચલ