સિદ્ધુ મુસેવાલાનું નવું ગીત ‘વાર’ થયું રિલીઝ, યુટ્યુબ પર રીલીઝના એક કલાકમાં જ ટ્રેન્ડીંગ થવા લાગ્યું આ સોંગ