સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાએ હાથમાં લગાવી કિયારા અડવાણીના નામની મહેંદી, એરપોર્ટ પર કરી ફ્લૉન્ટ