આખરે સોનિયા ગાંધીની દખલ પછી કર્ણાટકનું કોકડું ઉકેલાયું: સિદ્ધારમૈયા બનશે નવા સીએમ, ડીકે શિવકુમાર બનશે ડેપ્યુટી સીએમ; 20 મેએ લેશે શપથ

આખરે સોનિયા ગાંધીની દખલ પછી કર્ણાટકનું કોકડું ઉકેલાયું: સિદ્ધારમૈયા બનશે નવા સીએમ, ડીકે શિવકુમાર બનશે ડેપ્યુટી સીએમ; 20 મેએ લેશે શપથ