વર્જિનિયામાં વોલમાર્ટ સ્ટોરમાં અંધાધૂંધ ગોળીબાર; ફાયરીંગમાં 10 લોકોના મોતની આશંકા

વર્જિનિયામાં વોલમાર્ટ સ્ટોરમાં અંધાધૂંધ ગોળીબાર; ફાયરીંગમાં 10 લોકોના મોતની આશંકા