પંજાબ: અમૃતસરમાં શિવસેનાના નેતા સુધીર સૂરીની ગોળી મારી હત્યા; મંદિરની બહાર પોલીસની હાજરીમાં હત્યારાએ કર્યું ફાયરીંગ

પંજાબ: અમૃતસરમાં શિવસેનાના નેતા સુધીર સૂરીની ગોળી મારી હત્યા; મંદિરની બહાર પોલીસની હાજરીમાં હત્યારાએ કર્યું ફાયરીંગ