કાર્તિક આર્યન અને કૃતિ સેનનની ફિલ્મ ‘શહેજાદા’ નું ટ્રેલર રિલીઝ, એક્શન સાથે કોમેડીનો તડકો