શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ ‘પઠાન’ની OTT રિલીઝ ડેટ થઈ જાહેર, 25 એપ્રિલના રોજ પ્રાઇમ વીડિયો પર થશે સ્ટ્રીમ

શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ ‘પઠાન’ની OTT રિલીઝ ડેટ થઈ જાહેર, 25 એપ્રિલના રોજ પ્રાઇમ વીડિયો પર થશે સ્ટ્રીમ