‘એમ્પાયર મેગેઝિન’ને જાહેર કર્યું દુનિયાના 50 મહાન એક્ટર્સનું લિસ્ટ, આ યાદીમાં સામેલ થનાર શાહરુખ ખાન એકમાત્ર ભારતીય

‘એમ્પાયર મેગેઝિન’ને જાહેર કર્યું દુનિયાના 50 મહાન એક્ટર્સનું લિસ્ટ, આ યાદીમાં સામેલ થનાર શાહરુખ ખાન એકમાત્ર ભારતીય