પઠાણની સફળતા પછી શાહરુખ ખાને વિવાદ પર પહેલી વાર તોડ્યું મૌન, કહ્યું- ‘અમારો હેતુ કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો નથી’

પઠાણની સફળતા પછી શાહરુખ ખાને વિવાદ પર પહેલી વાર તોડ્યું મૌન, કહ્યું- ‘અમારો હેતુ કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો નથી’