બીજેપી સાંસદ અને WFIના પૂર્વ પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ નોંધાયેલ યૌન ઉત્પીડનનો કેસ MP-MLA કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર, 27 જૂને થશે સુનાવણી

બીજેપી સાંસદ અને WFIના પૂર્વ પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ નોંધાયેલ યૌન ઉત્પીડનનો કેસ MP-MLA કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર, 27 જૂને થશે સુનાવણી