આંધ્ર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય મંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુ 14 દિવસ માટે જેલમાં: ટીડીપીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા રાજ્યમાં બંધનું એલાન

આંધ્ર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય મંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુ 14 દિવસ માટે જેલમાં: ટીડીપીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા રાજ્યમાં બંધનું એલાન