ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને યુપી વિધાનસભાના પૂર્વ સ્પીકર કેશરીનાથ ત્રિપાઠીનું 88 વર્ષની ઉંમરે નિધન, ઘણા સમયથી હતા બીમાર

ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને યુપી વિધાનસભાના પૂર્વ સ્પીકર કેશરીનાથ ત્રિપાઠીનું 88 વર્ષની ઉંમરે નિધન, ઘણા સમયથી હતા બીમાર