છુટાછેડાના સમાચાર વચ્ચે સાનિયા મિર્ઝા અને શોએબ મલિકે લીધો મોટો નિર્ણય, તેમના શો ‘ધ મિર્ઝા મલિક શો’ નું પોસ્ટર થયું વાયરલ

છુટાછેડાના સમાચાર વચ્ચે સાનિયા મિર્ઝા અને શોએબ મલિકે લીધો મોટો નિર્ણય, તેમના શો ‘ધ મિર્ઝા મલિક શો’ નું પોસ્ટર થયું વાયરલ