સેમસંગ ભારતમાં લોન્ચ કરશે બે નવા સ્માર્ટફોન Galaxy A23 5G અને Galaxy A14 5G, સંભવિત કિંમત 23,999 અને 16,499 રૂપિયા

સેમસંગ ભારતમાં લોન્ચ કરશે બે નવા સ્માર્ટફોન Galaxy A23 5G અને Galaxy A14 5G, સંભવિત કિંમત 23,999 અને 16,499 રૂપિયા