સલમાન ખુર્શીદે ભગવાન રામ સાથે કરી રાહુલ ગાંધીની તુલના, ભડકેલા ભાજપ સાંસદ દુષ્યંત ગૌતમે કહ્યું- ‘રામની સેનાની જેમ કોંગ્રેસીઓએ કપડા વગર ફરવું જોઈએ’

સલમાન ખુર્શીદે ભગવાન રામ સાથે કરી રાહુલ ગાંધીની તુલના, ભડકેલા ભાજપ સાંસદ દુષ્યંત ગૌતમે કહ્યું- ‘રામની સેનાની જેમ કોંગ્રેસીઓએ કપડા વગર ફરવું જોઈએ’