સલમાન ખાનની ફિલ્મ ‘કિસી કા ભાઇ કિસી કી જાન’ નું શૂટિંગ પૂરું, એક્ટરે શેર કર્યો નવો લૂક

સલમાન ખાનની ફિલ્મ ‘કિસી કા ભાઇ કિસી કી જાન’ નું શૂટિંગ પૂરું, એક્ટરે શેર કર્યો નવો લૂક