સલમાન ખાન અને નિખત ઝરીનના રોમેટિંક ડાન્સનો વીડિયો વાયરલ, મહિલા બોક્સરે કહ્યું- ‘સાકાર થયું સપનું’