અમદાવાદને મળશે વધુ એક નજરાણું: એપ્રિલ મહિનાથી રિવરફ્રન્ટ ખાતે શરુ થશે ક્રૂઝ કમ ફ્લોટિંગ રેસ્ટોરન્ટની સુવિધા

અમદાવાદને મળશે વધુ એક નજરાણું: એપ્રિલ મહિનાથી રિવરફ્રન્ટ ખાતે શરુ થશે ક્રૂઝ કમ ફ્લોટિંગ રેસ્ટોરન્ટની સુવિધા