રોહિત શેટ્ટીએ હજુ એક નવા ફિલ્મ ‘લેડી સિંઘમ’ની કરી જાહેરાત, કોપ યુનિવર્સની પ્રથમ મહિલા કોપ બનશે દીપિકા પાદુકોણ

રોહિત શેટ્ટીએ હજુ એક નવા ફિલ્મ ‘લેડી સિંઘમ’ની કરી જાહેરાત, કોપ યુનિવર્સની પ્રથમ મહિલા કોપ બનશે દીપિકા પાદુકોણ