બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતીશ કુમારની વિરુદ્ધ ટીપ્પણી કરવા બદલ RJD નેતા સુધાકર સિંહને પાર્ટીએ મોકલી નોટીસ, આપ્યું 15 દિવસનું અલ્ટીમેટમ

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતીશ કુમારની વિરુદ્ધ ટીપ્પણી કરવા બદલ RJD નેતા સુધાકર સિંહને પાર્ટીએ મોકલી નોટીસ, આપ્યું 15 દિવસનું અલ્ટીમેટમ