બ્રિટનના PM ઋષિ સુનકના પત્ની અક્ષતા મૂર્તિને ઈન્ફોસિસ માંથી મળશે 64 કરોડનું ડિવિડન્ડ, 3.89 કરોડ શેરની માલિકી

બ્રિટનના PM ઋષિ સુનકના પત્ની અક્ષતા મૂર્તિને ઈન્ફોસિસ માંથી મળશે 64 કરોડનું ડિવિડન્ડ, 3.89 કરોડ શેરની માલિકી