દિલ્હી-દેહરાદૂન હાઈવે પર ક્રિકેટર રિષભ પંત કાર અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ, સારવાર માટે દિલ્હી મોકલવામાં આવ્યો

દિલ્હી-દેહરાદૂન હાઈવે પર ક્રિકેટર રિષભ પંત કાર અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ, સારવાર માટે દિલ્હી મોકલવામાં આવ્યો