ભાયખલ્લા જેલમાં રિયા ચક્રવર્તી સાથે રહેનાર સુધા ભારદ્વાજનો ખુલાસો: રિયાનું વર્તન અન્ય કેદીઓ સાથે હતું સારું, છેલ્લા દિવસે કેદીઓને મીઠાઈ વહેંચી હતી

ભાયખલ્લા જેલમાં રિયા ચક્રવર્તી સાથે રહેનાર સુધા ભારદ્વાજનો ખુલાસો: રિયાનું વર્તન અન્ય કેદીઓ સાથે હતું સારું, છેલ્લા દિવસે કેદીઓને મીઠાઈ વહેંચી હતી