મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે 74 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો લોટસ ચોકલેટનો 51% હિસ્સો, કંપનીના શેરમાં 5% અપર સર્કીટ

મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે 74 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો લોટસ ચોકલેટનો 51% હિસ્સો, કંપનીના શેરમાં 5% અપર સર્કીટ