રેડમી નોટ 12 પ્રો સ્પીડ એડિશન 108 મેગા પીક્સલ કેમેરા, 5000mAh બેટરી સાથે 6GB + 128GB અને 8GB + 256GBના સ્ટોરેજ વેરીયન્ટમાં લોન્ચ