રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ HDFC બેંક પર લગાવ્યો 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ, ગ્રાહકોના ડિપોઝીટ થયેલા પૈસા પર લાપરવાહી દાખવી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ

રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ HDFC બેંક પર લગાવ્યો 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ, ગ્રાહકોના ડિપોઝીટ થયેલા પૈસા પર લાપરવાહી દાખવી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ