નિયમોનું પાલન ના કરતી ગુજરાતની ત્રણ સહકારી બેન્કો બેચરાજી નાગરિક, વાઘોડિયા અર્બન અને વિરમગામ મર્કેન્ટાઈલ કો-ઓપરેટિવ બેન્કને RBI એ ફટકાર્યો લાખો રૂપિયાનો દંડ

નિયમોનું પાલન ના કરતી ગુજરાતની ત્રણ સહકારી બેન્કો બેચરાજી નાગરિક, વાઘોડિયા અર્બન અને વિરમગામ મર્કેન્ટાઈલ કો-ઓપરેટિવ બેન્કને RBI એ ફટકાર્યો લાખો રૂપિયાનો દંડ