ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરમાં જોવા મળ્યું પાંચ-પાંચ ફૂટ લાંબી પાંખો ધરાવતું જટાયુ જેવું દુર્લભ સફેદ ગીધ, હિમાલયમાં 13 હજાર ફૂટ ઊંચાઈ પર જ જોવા મળે આ ગીધ