બોક્સઓફિસ પર રણવીર સિંહની ફિલ્મ ‘સર્કસ’નું ત્રણ દિવસમાં 20 કરોડનું કલેક્શન, વર્ષની ટોપ 5 ફિલ્મોની ઓપનિંગ કલેક્શન જેટલી કમાણી પણ ન કરી શકી

બોક્સઓફિસ પર રણવીર સિંહની ફિલ્મ ‘સર્કસ’નું ત્રણ દિવસમાં 20 કરોડનું કલેક્શન, વર્ષની ટોપ 5 ફિલ્મોની ઓપનિંગ કલેક્શન જેટલી કમાણી પણ ન કરી શકી