ફિલ્મ ‘રામ સેતુ’ નું ટાઈટલ સોંગ ‘જય શ્રીરામ’ રિલીઝ, લોન્ચિંગમાં અક્ષય કુમારે શૂઝ ઉતારી લગાવ્યા ‘જય શ્રીરામ’ના નારા