લગ્નના 10 વર્ષ પછી પિતા બનશે સાઉથ સુપરસ્ટાર રામ ચરણ, પત્ની ઉપાસના સાથે બેબી બમ્પ શો-ઓફ કરતા શેર કર્યો ફોટો