ભારત અને શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમનું રાજકોટમાં આગમન; આવતીકાલે રાજકોટના મેદાનમાં રમાશે ત્રીજી નિર્ણાયક T20 મેચ

ભારત અને શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમનું રાજકોટમાં આગમન; આવતીકાલે રાજકોટના મેદાનમાં રમાશે ત્રીજી નિર્ણાયક T20 મેચ