રાજીવ ગાંધી હત્યા કેસમાં સજા ભોગવી રહેલા નલિની-રવિચંદ્રન સહિત 6 ગુનેગારોની બાકીની સજા માફ, સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો

રાજીવ ગાંધી હત્યા કેસમાં સજા ભોગવી રહેલા નલિની-રવિચંદ્રન સહિત 6 ગુનેગારોની બાકીની સજા માફ, સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો