ઉત્તરાખંડમાં વરસાદના કારણે અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી, 4 લોકોના મોત; જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પણ ભારે વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન, એલર્ટ જારી

ઉત્તરાખંડમાં વરસાદના કારણે અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી, 4 લોકોના મોત; જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પણ ભારે વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન, એલર્ટ જારી