કોંગ્રેસના સ્થાપના દિવસ પર માતા સોનિયા ગાંધી સાથે મજાક કરતા જોવા મળ્યા રાહુલ ગાંધી, જુઓ વીડિયો